You are here: Home เกร็ดความรู้ วิธีการผ่าตัดต้อกระจก

prop cut glass

png 17prop mini eye glass
move eye glass    ต้อกระจกเป็นภาวะเสื่อมของเลนส์แก้วตา โดยจะเกิดภาวะขุ่นขาวของเลนส์แก้วตา จากปกติของเลนส์แก้วตาจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก เมื่อเป็นต้อกระจกเลนส์แก้วตาจะขุ่นขาวทึบ ไม่ยอมให้แสงผ่านเข้าสู่ลูกตาไปรวมที่จอตา (Ratina) ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวจนถึงบอดในที่สุด


สาเหตุการเกิดต้อกระจก
    ส่วนใหญ่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เกิดจากภาวะเสื่อมตามวัย ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเป็นต้อกระจกทุกคนมากน้อยต่างกัน ซึ่งเรียกว่าต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile  Cataract) และโรคต้อกระจกที่มาจากสาเหตุอื่น เช่น ทารกที่เป็นหัดเยอรมันที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด การได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงที่บริเวณดวงตาจากอุบัติเหตุ การใช้ยาที่มีสารสเตอรอยด์เป็นเวลานาน การถูกรังสี และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นต้น

สถานการณ์ต้อกระจก
    มีประมาณการว่าผู้ป่วยต้อกระจกรายใหม่เกิดขึ้นปีละ 60,000 ราย โดยมีต้อกระจกคงค้างเดิมอยู่ 100,000 ราย จากจำนวนจักษุแพทย์ทั้งหมดภายในประเทศสามารถทำการผ่าตัดได้เพียง 60,000 ราย/ปี ทำให้ผู้ป่วยต้อกระจกคงค้างเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลจากโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะสูญเสียการมองเห็น มีชีวิตคุณภาพที่แย่ลงส่งผลให้เป็นภาระแก่ลูกหลานที่ต้องดูแลในที่สุด

วิธีการผ่าตัดต้อกระจก

 • การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Pre-operation)
 • ผู้ป่วยงดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมง เพื่อเจาะ FBS หรือ DTX ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดผลต้องไม่เกิน 180 mg%
 • ผลความดันต้องไม่เกิน 150/100 mmHg
 • ผู้ป่วยที่ทานยา ASA หรือกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดต้องงดยาก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน
 • ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยล้างหน้าด้วย Hibiscrub เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผู้ป่วย ติดป้ายชื่อและชนิดการผ่าตัด สวมหมวกและ ติดสัญลักษณ์เหนือคิ้วข้างผ่าตัด
 • เจ้าหน้าที่หยอดยา Antibiotic (Poly oph หรือ Vigamox) จำนวน 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที หลังจากนั้น ให้หยอดยาขยายม่านตา Mydricyl ed 1% จำนวน 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที นำส่งผูป่วยที่ม่านตา ขยาย 7-8 mm ไปห้องผ่าตัด

การเตรียมผู้ป่วยในห้องผ่าตัด (Intra-operation)

 • เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อ ตรวจทานป้ายชื่อ ตาข้างที่ผ่าตัด เอกสารผู้ป่วยและเบอร์เลนส์แก้วตาเทียม ตลอดจนผลการตรวจเลือดและผลความดันโลหิต
 • เจ้าหน้าที่แนะนำผู้ป่วยถึงวิธีการปฏิบัติตัวขณะแพทย์ทำการผ่าตัด

png 25prop mini deyle cut
ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดโดยใช้เครื่องสลายต้อกระจก (Phaco) หรือการผ่าตัดแบบ Extracapsular ซึ่งขึ้นอยู่กับความแข็งของต้อกระจกในผู้ป่วยแต่ละราย

         phaco        extracapsular

 

แนะนำทีมแพทย์

ทีมแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางสายตา

pic npนำทีมโดย
นพ. โสรัฐ พลชัย  จักษุแพทย์


ทีมงาน :
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา
เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติ-ให้คำแนะนำ นักกายภาพบำบัด

ระวัง โรคเบาหวานขึ้นตา 

 เบาหงานเนอะ

บริการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อันตรายที่เราควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และภาวะเสี่ยง

Read more>>

Contact us

Please contact us at the following.

 • ที่อยู่: เลขที่ 200/98 ถนนรัฐบำรุง ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • โทรศัพท์: 032-622721